TOYOTA/LEXUS
TOYOTA/LEXUS

Subgroup


Name
13711 VALVE, INTAKE
13711B SPRING, COMPRESSION(FOR INNER)
13711E SEAL, INTAKE VALVE STEM OIL
13715 VALVE, EXHAUST
13715A SEAL, EXHAUST VALVE STEM OIL
13734 SEAT, VALVE SPRING
13741 RETAINER, VALVE SPRING
13741A LOCK, VALVE SPRING RETAINER
13753 SHIM, VALVE ADJUSTING
13801 ARM SUB-ASSY, VALVE ROCKER, NO.1
13801K PIVOT, ROCKER ARM RH
13802A PIVOT, ROCKER ARM LH