TOYOTA/LEXUS
TOYOTA/LEXUS

Subgroup


Name
16206 PIPE SUB-ASSY, WATER BY-PASS
16261 HOSE, WATER BY-PASS
16264 HOSE, WATER BY-PASS, NO.2
16268 PIPE, WATER BY-PASS, NO.1
16268A HOSE(FOR WATER BY-PASS PIPE)
16268F RING, O(FOR WATER BY-PASS PIPE)
16278 PIPE, WATER BY-PASS, NO.2
16278D HOSE, WATER BY-PASS
16283 HOSE, WATER BY-PASS, NO.6
16283A CLAMP OR CLIP(FOR WATER BY-PASS HOSE NO.6)
16321 INLET, WATER
16323 HOUSING, WATER INLET
16323A GASKET(FOR WATER INLET HOUSING)
16323B PLUG(FOR WATER INLET HOUSING)
16323C RING, O(FOR WATER INLET HOUSING)
16325 GASKET, WATER INLET HOUSING, NO.1
16331A THERMOSTAT
16355 JOINT, WATER BY-PASS, FRONT
16355A GASKET(FOR WATER BY-PASS JOINT FRONT)
16355B COCK SUB-ASSY, WATER DRAIN(FOR WATER BY-PASS JOINT)
16355C PLUG, WATER DRAIN COCK(FOR WATER BY-PASS JOINT)
16356 JOINT, WATER BY-PASS, REAR
16356A GASKET(WATER BY-PASS JOINT, REAR)
16401A CAP SUB-ASSY, RADIATOR RESERVE TANK
16470 TANK ASSY, RADIATOR RESERVE
16477 PIPE(FOR RADIATOR RESERVE TANK)
16482 TANK SUB-ASSY, RADIATOR RESERVE
16485 SWITCH ASSY, LEVEL WARNING
16565 HOSE, RESERVE TANK INLET
16566 HOSE, RESERVE TANK OUTLET
16566A CLIP(FOR RESERVE TANK OUTLET)
16567 HOSE(FOR RADIATOR RESERVE TANK)
16568 PIPE, RADIATOR TO RESERVE TANK
16571C HOSE, RADIATOR, NO.1
16571D CLIP, RADIATOR HOSE, NO.1
16572D HOSE, RADIATOR, NO.2
16572E CLIP, RADIATOR HOSE, NO.2
90467-13059 ** Std Part
90467-16022 ** Std Part
90467-13047 ** Std Part
90179-08199 ** Std Part
92122-B0828 ** Std Part
92122-B0822 ** Std Part
90099-14129 ** Std Part
91633-J0620 ** Std Part
90119-06466 ** Std Part
91511-J0822 ** Std Part
90179-08153 ** Std Part
91621-60814 ** Std Part
90339-07001 ** Std Part
90467-11056 ** Std Part
90119-J0814 ** Std Part