TOYOTA/LEXUS
TOYOTA/LEXUS

Subgroup


Name
28011 CLUTCH SUB-ASSY, STARTER
28100 STARTER ASSY
28120 YOKE ASSY, STARTER
28140 HOLDER ASSY, STARTER BRUSH
28150 SWITCH ASSY, MAGNET STARTER
28160 ARMATURE ASSY, STARTER
91612-61065 ** Std Part
90179-08204 ** Std Part