TOYOTA/LEXUS
TOYOTA/LEXUS

Subgroup


Name
17700 CLEANER ASSY, AIR
17705 CAP SUB-ASSY, AIR CLEANER
17764 DUCT, AIR CLEANER
17801 ELEMENT SUB-ASSY, AIR CLEANER FILTER
17881 HOSE, AIR CLEANER, NO.1
17881A CLAMP(FOR AIR CLEANER HOSE, NO.1)
17882A CLAMP(FOR AIR CLEANER HOSE, NO.2)
17893 RESONATOR, INTAKE AIR
17894A RESONATOR, INTAKE AIR, NO.2
17894B CLAMP, HOSE(FOR INTAKE AIR RESONATOR, NO.2)
22204 METER SUB-ASSY, INTAKE AIR FLOW
22204A RING, O(FOR INTAKE AIR FLOW METER)
90099-00289 ** Std Part
90119-06465 ** Std Part
90467-06170 ** Std Part
90385-07002 ** Std Part
90904-06008 ** Std Part
90387-10078 ** Std Part
90480-15017 ** Std Part
90119-06245 ** Std Part
90480-23008 ** Std Part