TOYOTA/LEXUS
TOYOTA/LEXUS

Subgroup


Name
17700 CLEANER ASSY, AIR
17705 CAP SUB-ASSY, AIR CLEANER
17751 INLET, AIR CLEANER, NO.1
17771 BRACKET, AIR CLEANER INLET DUCT
17801 ELEMENT SUB-ASSY, AIR CLEANER FILTER
17847 GASKET, INTAKE AIR CONNECTOR, NO.2
17849 GASKET, INTAKE AIR CONNECTOR
17861 CONNECTOR, INTAKE AIR
17881 HOSE, AIR CLEANER, NO.1
17881A CLAMP(FOR AIR CLEANER HOSE, NO.1)
17893 RESONATOR, INTAKE AIR
17893A CLAMP, HOSE
90406-14005 ** Std Part
90119-06467 ** Std Part
90119-06459 ** Std Part
90119-06687 ** Std Part
90119-08891 ** Std Part
90179-08153 ** Std Part
90116-08348 ** Std Part
12-01 ** Associated part group - VENTILATION HOSE
84-04 ** Associated part group - ELECTRONIC FUEL INJECTION SYSTEM